Sunday, 22/04/2018 - 20:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thuận Hưng
 • Sơn Thị Vành Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Tú Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977599780
  • Email:
   ongtuhanh@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lý Sia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01696250312
  • Email:
   lysia.c2pm.mt@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: