Ngày 06 tháng 04 năm 2019 Thực hiện theo CV 221/TM-PGDĐT huyện Mỹ Tú về việc tham dự sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS năm học 2018-2019. Trường THCS Thuận Hưng long trọng tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề môn GDCD "Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy môn Giáo dục công dân lớp 6"