Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2017, trường THCS Thuận Hưng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong nhà trường. 

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2017, trường THCS Thuận Hưng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong nhà trường. 

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trưởng, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 trường THCS Thuận Hưng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị năm nay chủ yếu tập trung vào việc đánh giá kết quả hoạt động năm học 2016-2017 và thảo luận các chỉ tiêu thi đua, tiêu chuẩn đánh giá viên chức theo nghị định 56 của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị trong năm học 2017-2018 đồng thời giải trình những ý kiến đóng góp gửi lên từ buổi sinh hoạt chuyên môn các tổ cũng như những ý kiến trực tiếp trong hội nghị.

HNCC